Phẩm Bà La Môn 2 – phẩm 26 Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất cô động cho nên người nghe Kinh Pháp Cú phải hội đủ hai tố chất để hiểu một cách rộng rãi.

Phẩm Bà La Môn phần 2 trong Kinh Pháp Cú Phẩm 26

pham ba la mon 2 trong kinh phap cuXem lại Phần 1 Phẩm 26

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng  lớp giáo lý chùa Thiên Chánh  Tân Phú TPHCM

Overall
5
  • Nội dung
  • Nội Dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019