Phẩm Bà La Môn câu 394 trong kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trí Huệ

Kinh Pháp Cú – Phẩm 26 Ba La Môn tiếp theo câu 394

Thuyết giảng bởi thầy Thích Trí Huệ lớp giáo lý chùa Thiên Chánh Tân Phú TpHCM pham ba la mon cau 394 trong kinh phap cu

Xem lại:
– Bà La Môn là ai trong Kinh Pháp Cú câu 392
– Bà La Môn là ai trong Kinh Pháp Cú câu 393

Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019