Pháp đàm thầy Thích Pháp Hòa tại Sydney

phap dam thay phap hoa tai chua pho minh sydney 2018Thầy Thích Pháp Hòa có buổi chia sẻ Phật pháp tại chùa Phổ Minh thành phố Sydney, Úc Châu

Con hãy hy sinh hạnh phúc mình,
Lên đường tìm đạo cứu nhân sinh,
Đời con nay đẹp mai đau khổ,
Lưu luyến mà chi một bóng hình.
Từ nay khép cánh tình duyên lại
Mở cánh tình chung rải ánh vàng.

Thầy đã hy sinh hạnh phúc mình
Trọn đời tìm đạo cưú nhân sinh,
Đời thầy đã đẹp càng thêm đẹp,
Chẳng luyến chẳng lưu chẳng bận lòng.
Từ lâu khép cánh tình duyên lại,
Đã mở tình chung mở ánh vàng

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019