Pháp Môn Thù Thắng – Đại thế chí dạy niệm Phật – Thầy Thích Pháp Hòa

Chuyến đi hoằng pháp tại Hoa Kỳ thầy Thích Pháp Hòa

Viện Phật học Dallas – Tu Viện Huyền Quang Royse City tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, nhân khóa tu bát quan trai đã thỉnh giảng bài pháp: Pháp Môn Thù Thắng (Đại thế chí dạy niệm Phật) bởi thầy Thích Pháp Hòa

tu vien huyen quang royal city texas

Không làm các điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật day.

Tóm ý bài giảng pháp môn thù thắng – Đại thế chí dạy niệm Phật

phap mon thu thang dai the chi day niem phat

Pháp môn tịnh độ bên trung quốc người ta chọn được 13 vị chúng ta thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ – Tông phái tu theo pháp môn niệm Phật. Tổ đầu tiên là ngày Huệ Viễn nhưng không phải là người khai sáng nhưng có công đề xướng pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đã được đức Phật thích ca dạy từ khi ngày còn hiện tiền.

Hoa sen là một loài hoa tượng trưng không nhiễm ô. Khi hoa sen mọc lên ở giữa có gương sen và hạt sen. Đặc biệt hoa sen là một loài hoa nhân quả đồng thời. Khi cánh sen rụng thì gương sen hiện lên. Thì những cánh sen đó tượng trưng cho phiền não vô minh. Khi phiền não vô minh rụng hết thì quả giác ngộ liền hiện lên hay nói cách khách là thành tựu đạo nghiệp.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019