Phật Pháp giải nghi 3 (Thờ Thiên Thần) – Thầy Thích Trí Huệ

Phật pháp vấn đáp bởi thầy Thích Trí Huệ

Tại chùa Bửu Quang tổ chức trao đổi, chia sẻ Phật pháp qua Phật pháp giải nghi 3 bởi thầy Thích Trí Huệ

phat phap giai nghi 3 tho thien than thich tri hue

Tóm ý chính bài giảng Phật pháp giải nghi 3

Theo con biết đã chí tâm niệm Phật rồi thì ở nhà hoặc ở chùa không được thờ thiên thần, vì thiên thần vẫn chết và đầu thai. Mà con vẫn thấy chùa này có thờ.

Con tụng kinh sám hối, mẹ con chùa về nói mỗi tháng nên tụng kinh khác nhau, vậy có đúng không?

Một người biết ăn chay niệm Phật thì đến ngày lâm chung gia đình lại làm tiệc mặn, và trong bao lâu đưa xác người đó vào trong quan tài được?

Overall
4.9
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019