Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 3 (Lê Lam, pháp danh Tịnh Long)

Pháp Thoại Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 3

phap danh tinh long phat phap nhiem mau ky 3Chủ nhiệm: TT Thích Chân Tính

Nhân vật: Lê Lam, pháp danh Tịnh Long

Chủ đề ăn trộm, tội lỗi đốt trại có phụ nữa và trẻ em, ăn chơi xa đọa, sống trên mồ hôi nước mắt người khác.

Sending
User Review
5 (4 votes)

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019