Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 4 (Cư Sĩ Nguyễn Hoàng Trọng)

Pháp Thoại video Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 4

cu si nguyen hoang trong phap danh tac quyChủ nhiệm: TT Thích Chân Tính

Nhân vật: Cư Sĩ Nguyễn Hoàng Trọng, Pháp danh Tắc Quý

Chủ đề: Uống rượu

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019