Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 4 (Cư Sĩ Nguyễn Hoàng Trọng)

Pháp Thoại video Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 4

cu si nguyen hoang trong phap danh tac quyChủ nhiệm: TT Thích Chân Tính

Nhân vật: Cư Sĩ Nguyễn Hoàng Trọng, Pháp danh Tắc Quý

Chủ đề: Uống rượu

Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019