Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 4 (Cư Sĩ Nguyễn Hoàng Trọng)

Pháp Thoại video Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 4

cu si nguyen hoang trong phap danh tac quyChủ nhiệm: TT Thích Chân Tính

Nhân vật: Cư Sĩ Nguyễn Hoàng Trọng, Pháp danh Tắc Quý

Chủ đề: Uống rượu

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019