Phát tám tâm niệm Phật (khuyên nghe) – Thầy Thích Trí Huệ 2017

Đạo tràng giác ngộ New Jersey tại Mỹ quốc thành kính cung nghinh đại đức giảng sư Thích Trí Huệ quang lâm ban bố pháp âm Phát tám tâm niệm Phật

Nội dung tóm ý bài giảng Phát tám tâm niệm Phật của thầy

phat tam niem phat thay thich tri hue 2017

Nếu sống mà không có tu tập như cái quang gánh bên nặng, bên không có gì đi nó lảo đảo. Bên nào nặng chừng nào đi khó khăn chừng đó. Ví dụ sống nước có nền kinh tế phát triển vượt bậc nó gây ra gánh nặng công việc, tiền bạc, áp lực cuộc sống và gánh nặng nhu cầu tình cảm lo người này người nọ. Nhưng may thay biết được Phật pháp để tu hành dù cho nặng thì nặng nhưng đi rất là vững vàng, vui vẻ.

Đời sống tu tập là vừa tu mà vừa làm, mà phải tu theo con đường nhà Phật chứ đừng có tu theo mê tín dị đoan…

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019