Phát tâm vô thượng bồ đề

Pháp âm video Phát tâm vô thượng bồ đề

niem phat chuyen tamĐại đức giảng sư:  Thích Trí Huệ

Địa điểm thuyết giảng: tại Vô Ưu Tự

Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019