Phật tử và những điều lưu ý – Thầy Thích Pháp Hòa

Chủ đề Phật học, Phật tử và những điều lưu ý

Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên Westlock Canadaphat tu va nhung dieu luu y thay thich phap hoa

Hồi hướng (phần 4)

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019