Phiền não – Lậu hoặc – Thiền Vipassana – ĐĐ Thích Trí Huệ 2019

Nghe mp3 audio:

Thiền Vipassana buổi thứ 58, tại nhà hàng chay Chuông Vàng LHP quận 10, thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng pháp thoại Phiền não – Lậu hoặc

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

2 nhận xét

  1. đỗ thúy 01-01-2020 Trả lời
  2. Vu Long Bui 14-11-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019