Phiền não – Lậu hoặc – Thiền Vipassana – ĐĐ Thích Trí Huệ 2019

Thiền Vipassana buổi thứ 58, tại nhà hàng chay Chuông Vàng LHP quận 10, thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng pháp thoại Phiền não – Lậu hoặc

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019