Phước báo và công đức (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ quốc

Pháp âm video Phước báo và công đức

Tìm hiểu “phước hữu lậu” và “phước vô lậu” và phương pháp tạo dựng “CÔNG ĐỨC” bền vững.

phuoc bao cong duc thay thich tri hueGiảng sư: Thầy Thầy Thích Trí Huệ

Địa điểm thuyết giảng: Ngọc Điện – Mỹ Quốc

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019