Phước và tổn phước của hai chữ hiếu – G.s Thầy Thích Trí Huệ

Thuyết pháp mới ở chùa Linh Phước Thích Trí Huệ

Cuốn theo dòng chảy cuộc đời tưởng chừng như mình quá bận rộn, tưởng chừng như mình không còn thời gian, tưởng chừng như mình chỉ còn thời gian cho cá nhân mình

phuoc va ton phuoc cua hai chu hieuNội dung: Tại chùa Linh Phước đường Dạ Nam quận 8, thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng bài pháp: Phước và tổn phước của hai chữ hiếu

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019