Phước và Tổn phước khi đến chùa (rất hay) – Thầy THÍCH TRÍ HUỆ thuyết giảng

Thuyết pháp mới Thích Trí Huệ

Tịnh nghiệp đạo tràng Thiện Hòa Ni Tự tổ chức buổi chia sẻ giáo lý: Phước và tổn phước khi đến chùa do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng

phuoc va ton phuoc khi den chua thich tri hue

Nội dung bài giảng Phước và Tổn phước khi đến chùa

Chùa là nơi che chở những tâm hồn đau thương và hóa giải những đau khổ… Khi chúng ta cảm thấy có gì đó bất an chúng ta thường đến lễ Phật, thấp nhang. Rồi một người nào đó đau bệnh trị hoài không hết chúng ta cũng đến chùa cầu khẩn, một người trước khi đi thi cử muốn thành công danh sự nghiệp chúng cũng ta đi đến chùa cầu khẩn…

Đức Phật dạy trong kinh trung bộ, 3 đời của chư Phật thị hiện ở thế gian này không ngoài 2 mục đích: Cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. TỨc là Phật và Bồ Tát đến thế gian này đem tới những niềm vui, an lạc cho thế gian…

Và cũng có người đi đến chùa tìm giáo lý cao siêu của nhà Phật để học và giải thoát giác ngộ.

Nói chung ai đi đến chùa đều có mục đích khác nhau….

Overall
4.9
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019