Phương Pháp Hành Trì niệm Phật (khuyên nghe) – Thầy Thích Trí Huệ 2017

Nghe thầy Thích Trí Huệ giảng Phương Pháp Hành Trì niệm Phật

Đạo tràng tu học niệm Phật chùa Giác Lâm tại Mỹ Quốc, nay duyên lành hội đủ thỉnh thầy Thích Trí Huệ từ Việt Nam sang giao lưu thuyết giảng thời pháp về Phương Pháp Hành Trì niệm Phật

phuong phap hanh tri niem phat thich tri hue

Phương pháp niệm, kỹ thuật niệm, phân chia thời gian tu tập niệm

Bốn cách niệm: Trì Danh Niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật, Quán tượng niệm Phật và thật tướng niệm Phật

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019