Phương Pháp Tu Học Của Người Phật Tử

Pháp âm video Phương Pháp Tu Học Của Người Phật Tử

nhung thanh tich co that trong phat giao thich giac hanhThuyết giảng: Đại đức – Giảng sư Thích Giác Hạnh

Địa điểm: Đạo tràng Phật Quốc, Kent, USA

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019