Đóng
Thông tin
Chua
Hoang Phap

Chùa Hoằng Pháp là một ngôi chùa ở Tân Hiệp, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3713 0002. Email: hopthu@chuahoangphap.com.vn

Viet Nam
Mạng xã hội
Chi tiết tài khoản