Đóng
Thông tin
Tinh
Thich Chan

Thượng Tọa Thích Chân Tính(thế danh Nguyễn Sỹ Cường) sinh năm 1958 Nguyên quán tỉnh Hà Bắc. Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hòa Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. Hiện Thượng Tọa là Trụ trì chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh - ĐT : 08.37133827

Male
Viet Nam
Mạng xã hội
Chi tiết tài khoản