Quả vị Bồ Đề (rất hay) – Thầy Thích Trí Huệ 2018

Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật nhưng lại khó chứng quả vị bồ đề vì:

  1. Chúng sanh chưa đủ duyên tu
  2. Chưa gặp thầy chỉ dẫn
  3. Chưa hiểu được giáo pháp nhà Phật
  4. Chúng ta chưa có được phương pháp thực hành đúng đắn
  5. Chúng ta thực hành còn giải đãi

Pháp thoại Quả vị Bồ Đề

qua vi bo de thay thich tri hue tai usaThầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng chùa Thiên Trúc San Jose, Hoa Kỳ

Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019