Quan Âm Bán Cá (rất hay)

Phim truyện Phật giáo hay Quan Âm Bán Cá

quan am ban ca 1Tạo nghiệp trùng trùng do tâm tồn ác niệm, cho nên đốn ngộ cũng cần chuyển đổi Từ Tâm. Cho nên cái mà Bồ Tát và Phàm Phu không giống nhau là ở chỗ “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả nhưng không biết quả do nhân sanh.

Overall
5
  • Hình ảnh
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019