Quán tâm trên tâm hết đau khổ – Thầy Thích Trí Huệ

quan tam tren tam het dau kho dd thich tri hueTrường Hạ lớp Thiền Phật giáo tại chùa Từ Hạnh quận Bình Tân thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng Quán tâm trên tâm hết đau khổ năm 2019

Tham sanh sân, sân sanh tham. Thằng đau khổ sanh ra thằng hạnh phúc và thằng hạnh phúc mình nuôi mập, sau đó cắt lương nó là nó hận mình liền, vậy tức là hạnh phúc cũng sanh ra đau khổ

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019