Quán tâm trên tâm hết đau khổ – Thầy Thích Trí Huệ

Nghe mp3 audio:

quan tam tren tam het dau kho dd thich tri hueTrường Hạ lớp Thiền Phật giáo tại chùa Từ Hạnh quận Bình Tân thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng Quán tâm trên tâm hết đau khổ năm 2019

Tham sanh sân, sân sanh tham. Thằng đau khổ sanh ra thằng hạnh phúc và thằng hạnh phúc mình nuôi mập, sau đó cắt lương nó là nó hận mình liền, vậy tức là hạnh phúc cũng sanh ra đau khổ

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh và nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

2 nhận xét

  1. đỗ thúy 05-01-2020 Trả lời
  2. Vu Long Bui 12-11-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019