Quay vào bên trong – Thầy Thích Minh Niệm

Pháp thoại Quay vào bên trong

Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Tu Viện Khánh An quận 12 Tp Sài Gòn quay vao ben trong thay thich minh niem

Có vẻ như chúng ta không đủ đức tin rằng hiện tại chúng ta đã đủ các điều kiện hạnh phúc. Và cho rằng phải có thêm 1 vài điều kiện thì mới hạnh phúc được?

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019