Quy y nhất thừa – Thầy Thích Trí Quảng

Nương theo hiền thánh tăng tu thì có kết quả hơn còn nương theo phàm tăng thì ông này mà có cái gì chúng ta sẽ mất phước

Pháp thoại Quy y nhất thừa

quy y nhat thua thay thich tri quangThầy Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huệ Nghiêm quận 2 TPHCM ngày 29-10

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019