Rời 2 cái này tu khó thành tựu 2019

Phật học: Rời 2 cái này tu khó thành tựu 2019

roi 2 cai nay tu kho thanh tuu thay thich tri hueTu tập của Phật tử không nằm ở chùa mà cũng không nằm ở không gian rộng hay hẹp… Mà nó nằm ở chỗ dụng công

Do đó, có những người tu ở chùa rất lớn tu hoài tu không đắc nỗi. Mà cũng có người chẳng có chùa nào để tu, đi lang thang ở tạm gốc cây này đến gốc cây khác họ tu vẫn đắc như thường.

Do vậy, vị trí tu chỉ là môi trường để tu. Đắc hay không là do môi trường đó có đủ Duyên với mình hay không?

Cái thứ hai là Công Phu Tu Tập gồm 2 phần: Trì niệm và tập Thiền Định. Người nào rời 2 phần đó ra thì khó thành tựu, mà đời bây giờ dễ dàng động loạn tâm… Mời nghe tiếp

Pháp thoại được  thầy Thích Trí Huệ đến thuyết giảng nhân khóa tu một ngày an lạc, Trì chú Đại Bi và cầu Quốc Thới Dân An tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Nhân quận 6

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019