RƯỚC CÁC LINH VỊ HƯƠNG LINH VỀ CÓ ĐƯỢC KHÔNG? Thầy Thích Nhật Từ giải thích

Vấn đáp phật học TT Thích Nhật Từ 2016

huong linh ong ba to tien co ton tai hay khongCâu hỏi: Rước các linh vị hương linh từ miền bắc về thì có vào được với con cháu không? Trả lời bởi thầy Thích Nhật Từ trụ trì Chùa Giác Ngộ

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
4.5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019