Sa Môn Quả 1 – HT Thích Trí Quảng 2018

Nghe pháp thoại chủ đề – Sa Môn Quả 1

sa mon qua 1 thay thich tri quang 2018Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự quận 10, HCM vào ngày 17-06-2018

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019