Sa Môn Quả 1 – HT Thích Trí Quảng 2018

Nghe pháp thoại chủ đề – Sa Môn Quả 1

sa mon qua 1 thay thich tri quang 2018Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự quận 10, HCM vào ngày 17-06-2018

Overall
5
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019