Sám Hối 6 – HT Thích Trí Quảng 2018

Ba nghiệp phải thanh tịnh thì tội liền tiêu.

Nghe pháp thoại chủ đề – Sám Hối phần 6

sam hoi 6 ht thich tri quangThầy Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự quận 10, Tp Hồ Chí Minh vào ngày 30-1-2018

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019