Sanh Thuận Tử An – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe giảng kinh Địa Tạng – Sanh Thuận Tử An

sanh tu thuan an thay thich phap hoaĐược thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tại Tu Viện Trúc Lâm Edmonton, Canada

Đánh giá
Overall
4.9
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019