Sen nở ngay đây – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Sen nở ngay đây

sen no ngay day thay thich phap dangNhân khóa tu niệm Phật 3 ngày, khóa tu kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, thầy Thích Pháp Đăng về chùa Phước Viên Đồng Nai chia sẻ thời pháp nhũ chủ đề Sen nở ngay đây

Đánh giá nhanh
Overall
4.5
  • Âm thanh và nội dung

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019