Sinh Tử Niết Bàn – Thầy Thích Pháp Hòa 30.3.2019

Nghe mp3 audio:

sinh tu niet ban thay thich phap hoa 2019Ngày 30.3.2019 tại chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, WA, Hoa Kỳ thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng Sinh Tử Niết Bàn

Trong hạt cam có trái cam, cho nên sắc tức thị không, chẳng qua anh không hiểu thì anh Phiền Não hiểu rồi thành Bồ Đề. Niết bàn sanh tử cũng vậy có người nào ngồi đây sống hoài không chết không, Đức Thế Tôn cũng nhập diệt… Các ngài có khổ không? Cái chết của ngài là chết có niết bàn chết có an lạc.

Đánh giá nhanh
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 15-06-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019