Sống An Lạc – Thầy Thích Bửu Chánh 2018

Chủ đề Phật học Sống An Lạc

Thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong buổi lễ Cầu An – Cầu Siêu – Trai Tăng gia đình thí chủ Bùi Thị Thủy – Bùi Thị Thanh – Bùi Thị Thảo tại Thiền Viện Phước Sơn Đồi Lá Giang song an lac thay thich buu chanh

Muốn sống an lạc thì phải có niềm vui, mà muốn có niềm vui thì không quan trọng chuyện khác mà quan trọng tâm mình có vui hay không, có hoan hỷ hay không. Nếu đời sống hiện tại mà không có niềm vui thì cuộc đời tiếp theo cũng chẳng có.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019