Sống Biết Ơn – Thầy Thích Trí Chơn 2018

Chủ đề Phật học Sống Biết Ơn

Thầy Thích Trí Chơn thuyết giảng tại chùa Tịnh Tâm 2 rue des bois, Pháp Quốc. song biet on thay thich tri chon 2018
Chúng ta chỉ là môt loại chúng sinh trong vô số chúng sinh nhưng thuộc loại cấp cao, có phước được làm con người có trí tuệ có được sự hiểu biết, có được tình thương. Đôi khi chúng ta sống rất Người nhưng cũng có những lúc rất là Con. Vậy thế nào sống cho xứng đáng.

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019