Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát – thầy Thích Giác Hạnh

Thuyết pháp mới về tâm linh Hòa Thượng Thích Giác Hạnh

su linh ung cua quan the am bo tat ht thich giac hanhTại Tịnh Xá Minh Đăng Quang Sydney, Úc Châu thầy Thích Giác Hạnh thuyết giảng bài pháp: Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019