Sự Màu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật

Sự Màu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật

su thu thang cua tam bao thich giac hanh

Giảng sư: Thầy Thích Giác Hạnh – Trụ Trì CHÙA HỘI PHƯỚC

Địa điểm thuyết giảng: tại Tu Viện Tường Vân, Khóa tu an lạc một ngày lần 6

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019