Sự nhiệm mầu của Phật pháp 1

Sự nhiệm mầu của Phật pháp 1 được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp. Bài giảng của thầy luôn luôn được cập nhật mới.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019