Tại sao Quan Âm hiện thân người nữ – Thầy Thích Trí Huệ

Giải đáp tại sao Quan Âm hiện thân người nữ

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Nam Sơn Định Quán Đồng Nai tai sao quan am hien than nguoi nu

Câu hỏi phụ: Bổn tánh chơn như là gì?

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019