Tại sao Quan Âm hiện thân người nữ – Thầy Thích Trí Huệ

Giải đáp tại sao Quan Âm hiện thân người nữ

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Nam Sơn Định Quán Đồng Nai tai sao quan am hien than nguoi nu

Câu hỏi phụ: Bổn tánh chơn như là gì?

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 06-11-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019