Tam Bảo Nhiệm Mầu – Thầy Thích Pháp Hòa

Thuyết pháp mới ở Canada Thầy Thích Pháp Hòa

Tam bảo là gì? Tam là ba, bảo là quý báo. Vì sao gọi là bảo vì nó sáng đẹp. Tam bảo là ba ngôi báo: Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Phật là gì? Buddha – Là người giác ngộ, người tỉnh thức. Pháp bảo – Là lời dạy của phật. Tăng bảo – là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp.

tam bao nhiem mau thich phap hoaNgày chủ nhật 23-6 tại Tu Viện Trúc Lâm Canada trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng bài pháp: Tam Bảo Nhiệm Mầu

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019