Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu – Thầy Thích Phước Tiến

Pháp thoại Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu

Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân ngày lễ bổ nhiệm trụ trì tổ đình chùa Hội Khánh thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp ngày 28-9-2018 tam hy sinh la dao duc cua nguoi tu thay thich phuoc tien 2018

Phụng sự chúng sinh là cúng dường Chư Phật. Dường như việc này ngày càng phai mờ và dừng lại ở việc tín ngưỡng dâng cúng cho Phật. Chúng ta đến với Phật cung kính như một vị thần linh để chờ đợi sự ban phước giáng họa từ đó quên định những việc làm có ít cho cuộc đời này…

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019