Tâm niệm Phật sở Nguyện sở cầu Như Ý – Thầy Thích Trí Huệ

Nghe thầy Thích Trí Huệ giảng Tâm niệm Phật sở Nguyện sở cầu Như Ý

Nhân duyên lành đạo tràng niệm Phật, đạo tràng tu Bát Quan Trai Giới và đạo tràng An Lạc hội tụ về chùa Thiền Lâm nghe đại đức giảng sư Thích Trí Huệ bang bố pháp âm vi diệu Tâm niệm Phật sở Nguyện sở cầu Như Ý

tam niem phat so cau so nguyen nhu y thich tri hue giang

Tại sao có nhiều tu cùng tu Pháp môn niệm Phật, người có kết quả khi còn sống: tăng trưởng phước báo, tăng trưởng công đức, tăng trưởng đạo lực, có sự nhiệm mầu và cuối cùng vãng sanh luôn. Còn có người chẳng được gì?

Nếu chỉ niệm Phật về hình tướng thì sẽ mang lại chút duyên lành với nhà Phật thôi, không được như ý như tâm nguyện. Nhưng niệm Phật với tâm niệm Phật thì sẽ chuyển hóa được “Nhất thiết duy tâm tạo”

Overall
5
  • Âm thanh
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019