Tâm rộng lượng (khuyên nghe) – Thầy Thích Trí Huệ

Giáo pháp – Pháp môn tu tậpPhương pháp hành trìCông quả. Tả cái đó bị phan duyên(Duyên theo cảnh). Nguyên nhân do không kiểm soát được lục căng, phước ít bị phước nhiều lôi kéo, không có đạo lực, vô mình nên bị thế gian dẫn dụ… Các loại phước: Phước tướng, phước thọ mạng, phước tài lộc..

Pháp thoại Tâm rộng lượng

tam rong luong thay thich tri hueThầy Thích Trí Huệ tại chùa Pháp Tạng giảng Tỳ ni nhật dụng thiết yếu trong Thiền lâm bảo huấn

Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019