Tâm – Thầy Thích Thiện Xuân 2017

Thầy Thích Thiện Xuân có buổi chia sẻ Phật pháp chủ đề một chữ TÂM.

Phân tích mổ xẻ vi diệu pháp, nói cho đúng là luận trong 3 tạng. Kinh, Luật và Luận mà luận tạng dùng để giải thích, phân tích và nói trực chỉ yếu nghĩa trong kinh và luận.

Để hiểu cho được nội dung của kinh cũng như tông chỉ đức Phật dạy trong luật thì đó là một trong những ý nhiệm mầu vi diệu. Gọi là pháp vi diệu, rất sâu và vô thượng

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu, Con nay nghe thấy chuyên trì tụng ,Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu

Nội dung tóm ý chủ đề TÂM của thầy Thiện Xuân

tam thay thich thien xuan 2017

Tâm có nghĩa 3 điểm như sao sáng hoành câu tợ nguyệt tà. Đọa xa hay thành Phật cũng do nó mà ra. Tức là tâm của ai, chúng ta tu là tu cái gì và chữ tâm này đức Phật, trong đạo Phật có quan trọng hay không và người Phật tử học cái gì để thành tựu cái gì?

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019