Tập khởi đau khổ (Ngọn nguồn của đau khổ)

Chủ đề Phật học: Tập khởi đau khổ (Ngọn nguồn của đau khổ)

Pháp thủy thực – hiểu rõ dòng pháp đang chạy, lúc đó có một cái tâm hoan hỷ rất an lạc thì người đó dễ vào trong các tầng thiền định. Kết quả đạt được chánh tri kiến phát sanh, vô minh đoạn diệt lần lần. Do đó làm gì làm chúng ta phải có pháp thủy thực (nghe pháp, học pháptap khoi dau kho thap nhi nhan duyen

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng Thập Nhị Nhân Duyên bài Tập khởi đau khổ trong khóa tu thiền tập lần thứ 23 Minh Sát Tuệ – Thiền Vipassana tại nhà hàng chay Chuông Vàng.

Tìm các bài giảng THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN của thầy

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

2 nhận xét

  1. đỗ thúy 23-11-2018 Trả lời
  2. Vu Long Bui 23-11-2018 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019