Thân hành niệm Phật (Phần 1) – Thầy Thích Trí Huệ tại Pháp

Thuyết pháp niệm Phật thầy Thích Trí Huệ

Pháp âm video Thân hành niệm Phật p1 được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Đạo Tràng Phật Tử Việt Nam ở Pháp Quốc.

than hanh niem phat thich tri hue

Ý chính bài giảng thân hành niệm Phật của thầy

Thân tâm của chúng ta thực hành giáo pháp cùa Nhà Phật qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật có nhiều phương pháp niệm và tất cả phương pháp niệm đó giúp chúng ta một điều duy nhất thôi đó là Nhất Tâm Bất Loạn

Overall
4.9
  • Âm thanh

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019