Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe – HT Thích Thanh Từ

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Nghe hòa thượng Thanh Từ thuyết giảng Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
4.7
  • Âm thanh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019