Thầy Thích Giác Đăng tại Niệm Phật đường Phổ Quang

Thượng tọa Thích Giác Đăng Niệm Phật đường Phổ Quang

Nhân duyên lành tại Niệm Phật đường Phổ Quang thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ cung thỉnh thầy Thích Giác Đăng qua giao lưu chia sẻ thời pháp qua lời chư Phật chư Bồ tát đã dạy

thay thich giac dang tai niem phat duong pho quang las vegas

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019