Thầy Thích Giác Đăng tại Niệm Phật đường Phổ Quang

Thượng tọa Thích Giác Đăng Niệm Phật đường Phổ Quang

Nhân duyên lành tại Niệm Phật đường Phổ Quang thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ cung thỉnh thầy Thích Giác Đăng qua giao lưu chia sẻ thời pháp qua lời chư Phật chư Bồ tát đã dạy

thay thich giac dang tai niem phat duong pho quang las vegas

Overall
5
  • Âm thanh
  • Hình ảnh
Looks like you have blocked notifications!

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019