Thế giới tâm linh – Thầy Thích Trí Huệ

Thuyết pháp mới về Tâm Linh của thầy Thích Trí Huệ

the gioi tam linh thay thich tri hue giangTrong pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm tại chùa Di Lặc Bình Tân thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng bài pháp: Thế giới tâm linh

Trước Kỳ Siêu cho Cửu Quyền Thất Tổ đa thân phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp còn đang đọa lạc giới khổ đau nhờ công đức phước lực của Chư Tăng, phước lực tu tập của Phật tử, phước lực của cúng dường bố thí, phước lực của tâm từ xuyên qua muôn trùng thới giới để cầu siêu

Điều thứ 2: Cầu an cho gia đình con cháu được thảo hiền học giỏi làm ăn được thuận lợi, sức khỏe đủ đầy trí tuệ minh mẫn để hướng vào đạo từ bi

Thứ 3: Cầu quốc thới dân an nhân dân không còn khổ cảnh của chiến tranh, không còn khổ cảnh tai nạn, thảm họa thiên nhiên…

Cuối cùng: Cầu cho chúng sanh tề thành Phật đạo, trong các chúng sanh có 1 loại chúng sanh rất đang thương mà ta không gặp được nhưng được biết trong Kinh Sách đó là những loài chúng sanh Thân Trung Âm (Thập loại cô hồn)

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019