Thế Nào Là Tu Đúng – Thầy Thích Pháp Hòa

Nghe mp3 audio:

the nao la tu dung thay thich phap hoa van dapPháp thoại thế nào là tu đúng đường được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Viện Minh Quang, thành phố Sydney, Úc Châu

Trích: Tu sao biết mình tu đúng? Thật ra không có một công thức đúng cho ai cả, đúng là đúng với ai? Mình phải chọn pháp nào đúng với hoàn cảnh khả năng của mình, phiền não của mình là đúng… mời nghe tiếp

Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019