Thiền tập15 Đại Niệm Xứ – Thầy Thích Trí Huệ 2018

Thiền tập Đại niệm xứ tiếp theo 14

Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng khóa tu thiền tập lần 15 Đại Niệm Xứ Minh Sát Tuệ – Vipassana, tại nhà hàng chay Chuông Vàng quận 10 HCM thien tap 15 dai niem xu vipassana minh sat tue

Xem lại Đại niệm xứ lần thứ 10Đại niệm xứ lần thứ 11, Đại niệm xứ lần thứ 12, Đại niệm xứ lần thứ 13, Đại niệm xứ lần thứ 14

Những bài Phật dạy

Overall
5
  • Nội dung
  • Âm thanh
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019