Thọ giới Bồ Tát ăn chay trường 40 năm mà chết đầu thai làm heo

Giải đáp Phật học: Thọ giới Bồ Tát ăn chay trường 40 năm mà chết đầu thai làm heo

Thầy Thích Giác Hạnh quang lâm thuyết giảng tại đạo tràng chùa Liên Hoa

Xin thường niệm A Di Đà Phật giữ tâm thiện thế giới hòa bình.

Trên mobile, nếu Quý vị dùng Chrome để duyệt Web, xem video không được báo lỗi An error occurred… Vui lòng sử dụng trình duyệt khác. Ví dụ: Microsoft Edge, Firefox hoặc Cốc Cốc
Overall
5
  • Âm thanh & Nội dung

You need to or Register to bookmark/favorite this content.

Thuyết pháp 2019