Thọ giới Bồ Tát ăn chay trường 40 năm mà chết đầu thai làm heo

Nghe mp3 audio:

Giải đáp Phật học: Thọ giới Bồ Tát ăn chay trường 40 năm mà chết đầu thai làm heo

Thầy Thích Giác Hạnh quang lâm thuyết giảng tại đạo tràng chùa Liên Hoa

Xin thường niệm A Di Đà Phật giữ tâm thiện thế giới hòa bình.

Overall
5
  • Âm thanh & Nội dung
Looks like you have blocked notifications!
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

1 nhận xét

  1. Vu Long Bui 08-01-2019 Trả lời

Để lại nhận xét

Thuyết pháp 2019