Thơ Lục Bát – Thầy Thích Nhật Từ 2018

Mục đích: Nhằm tạo ra bản sắc thi ca đặc thù Việt Nam đối với VH thơ ca nước ngoài.

Hướng dẫn làm Thơ Lục Bát

huong dan lam tho luc bat thay thich nhat tuThầy Thích Nhật Từ thuyết giảng cho tăng chúng chùa Giác Ngộ ngày 22-6-2018

Đánh giá
Overall
5
  • Âm thanh
  • Nội dung
Rất hoan hỷ khi chia sẻ nội dung này...

Bạn cần hoặc Đăng Ký để lưu lại nội dung yêu thích này.

Thuyết pháp 2019